Erken:
Retinada çekinti
Maküler ektopi
Retina katlantısı
Retina dekolmanı
Retrolental membran

Geç:
Miyopi, ambliyopi, strabismus
Açı kapanması glokomu
Dekolman
Nistagmus
Katarakt
Band keratopati
Optik atrofi

Reklamlar